Varför byggs det och jämförs höga torn i världen?
Höga och magnifika byggnader i världen

Varför byggs det och jämförs höga torn i världen?

Höga torn representerar makt och har så gjort i alla tider. De representerar pengar, och högt anseende och kommer att fortsätta byggas över hela världen trots risker om attentat som kan komma att inträffa.

I New York den 11 september 2001 inträffade just detta på grund av att en grupp av människor ville krossa denna makt genom att ge sig på och ödelägga just ett högt torn. En fruktansvärd tragedi. Det är svårt att bygga på höjden och byggmaterialet skall hålla och även fraktas på den höga höjden. Ett fenomen som har diskuterats i alla tider och som det fortfarande spekuleras i är hur pyramiderna egentligen byggdes. De är otroligt höga och det måste ha varit ett väldigt svårt jobb att åstadkomma dessa byggen.

Stenarna som lyftes upp vägde flera ton och ingen har fortfarande kommit fram till hur de kunde åstadkomma detta till hundra procent. Cheopspyramiden är 146 meter hög, alltså lika hög som en byggnad som mäter 50 våningar. En annan väldigt hög historisk byggnad är Babels torn som det står om i bibeln. Den byggdes 90 meter hög. Mayafolket byggde också byggnader som var cirka 70 meter höga och detta begav sig 700 år efter Kristus. Fyrtornet på Faraos utanför Alexandria var färdigbyggt 280 år före Kristus och ska ha varit 130 meter högt. Den byggnaden blev förstörd av jordbävningar vilket också dagens höga byggnader riskerar att utsättas för.

Högsta kyrktornet
Högsta kyrktornet

Högsta kyrktornet

Det högsta tornet som har byggts på kyrkor är katedralen i Strasbourg och Rouen som blev klara år 1400 och tornen mätte hela 142 meter på bägge två. Det skedde många tragiska dödsolyckor när man byggde på så hög höjd bakåt i historien och många byggarbetare ramlade ner från ställningar och slog ihjäl sig. Stabiliteten på byggnaderna sviktade många gånger så man fick sätta så kallade strävpelare som höll emot på de ställen det hotade att rasa. Det var först på 1800-talet som byggnadskonstruktioner i betong och stål började byggas som de blev mer hållbara och man kunde bygga säkert på höga höjder.

I USA började de första skyskraporna byggas och de hade stommar av stål. Husen blev högre och tomterna blev allt dyrare så det lönade sig att bygga på höjden. När man bygger högt måste man räkna med risker som kraftiga vindar, orkaner och stormar Stormar blåser mycket kraftigare uppe på höga höjder än vad de gör på lägre höjder. Dock håller höga byggnader som har riktiga konstruktioner bättre mot jordbävningar än vad de lägre byggnaderna gör. Detta beror på en egensvängningsfrekvens som de höga husen och byggnaderna har. Man knyter samman balkar och pelare för att skydda mot blåst, skapar vertikal skivverkan som tar upp stormens krafter eller som ofta görs i Sverige eller bygga så att byggnadens fasader blir bärande. (På detta sätt var World Trade Center i New York byggt.)

Bank of China i Hongkong är byggt så att byggnaden stabiliseras av styva skivor. Den består av 70 våningar och är 369 meter hög.

Du kanske också gillar…